English |智能问答 | 无障碍 | 关怀版 | |

您所在的位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息
人事信息

关于林武等同志职级任免的通知

来源:本网 发表日期:2022-10-20 11:10:52

管委会各科(室):

        经丹霞山管委会党委研究决定:

        林武同志任韶关市丹霞山管理委员会一级主任科员;

        梁惠芬同志任韶关市丹霞山管理委员会一级主任科员,免去其二级主任科员职级;

        练德生同志任韶关市丹霞山管理委员会二级主任科员,免去其三级主任科员职级。

                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                          中共韶关市丹霞山管委会委员会

                                                                                                                                                                                                           2022年10月17日